zamknij(esc)
EN Kontakt

AIR Wro

Program Rezydencji Artystycznych AIR Wro to program, który pozostał we Wrocławiu po roku obchodów Europejskiej Stolicy Kultury w 2016. Głównym zadaniem AIR Wro jest wsparcie i promocja działań twórców reprezentujących różne dziedziny kultury i sztuki, ale też aktywnych na ich pograniczu, zainteresowanych współpracą z przedstawicielami lokalnych społeczności i środowisk, a także chętnych, aby budować międzynarodowe relacje kulturalne.
W 2017 roku AIR Wro dedykuje swoje projekty współczesnej kulturze i tożsamości miejskiej – miejskości definiowanej jako zbiór cech, zagadnień i zadań związanych z danym miastem, ale też miastem pojmowanym jako przestrzeń wspólna – wspólnie określana, stwarzana i budowana. Wspólna dla określonej grupy mieszkańców, ale też wspólna dla mieszkańców różnych miast w odniesieniu do konkretnych tematów i zjawisk. Pojęcie miasta stanowić ma punkt wyjścia do działań związanych z badaniem i analizą współczesnych miast, diagnozą i refleksją nad ich kondycją oraz stopniem świadomości społecznej i obywatelskiej ich mieszkańców, ich zaangażowaniem i uczestnictwem w miejskich przedsięwzięciach i inicjatywach, poczuciem współodpowiedzialności za dzieloną przestrzeń – rozumianą jako sfera publiczna, a jednocześnie wspólnota mieszkańców.
Na rezydencje AIR Wro zaprasza szczególnie artystów, kuratorów, badaczy, dziennikarzy, aktywistów i animatorów zainteresowanych projektami artystycznymi, kulturalnymi czy społecznymi, które czerpią z tradycji ruchów miejskich i oddolnych czy miejskiego aktywizmu, dedykowane są bieżącym sprawom i problemom miast, na przykład przestrzeni publicznej, zieleni miejskiej, ochronie środowiska i ekologii, odnoszą się do edukacji obywatelskiej i kulturalnej, kwestii społecznych i polityki kulturalnej, a także służą mediacji oraz poszukiwaniu dobrych praktyk i rozwiązań dla współczesnych miast.