Włącz się w realizację projektu w ramach Programu Rezydencji Artystycznych AIR Wro! Poszukujemy artysty, kuratora, menedżera kultury bądź twórcy, który zechce stworzyć tandem z Karlą Tobar – rezydentką Biura Wrocław 2016 i Instytutu Kultury Baskijskiej Etxepare.

GDZIE? Wrocław
KIEDY? 19.08-22.09.2017
LICZBA UCZESTNIKÓW: 1 / wymagana jest znajomość języka angielskiego bądź hiszpańskiego!
ZAPISY: agnieszka.marcinowska@wroclaw2016.pl

Karla Tobar to artystka i badaczka związana z Uniwersytetem Kraju Basków (UPV/EHU). Publikuje artykuły naukowe, wykłada na międzynarodowych konferencjach i uczestniczy w wystawach w muzeach i centrach sztuki w Europie i obu Amerykach. W swoich pracach bada wpływ technologii na żywotność sztuki oraz możliwości, jakie stwarza jako punkt startowy w produkcji dzieł artystycznych. Ludzie i maszyny połączone przez przypadek dają często początek odmiennym procesom estetycznym.

Podczas swojej rezydencji we Wrocławiu artystka będzie rozwijać projekt, który rozpoczęła w Bilbao w ubiegłym roku. Jego celem jest wygenerowanie aktywności artystycznej, która pozwoli spojrzeć w alternatywny sposób na przestrzeń publiczną i architekturę z różnych stron świata. Wrocławska odsłona projektu dedykowana będzie konkretnemu elementowi pejzażu miasta – mostom. Na początku rezydentka zbada wydarzenia historyczne i zmiany strukturalne, które wywarły na nie wpływ. Następnie wspólnie z zaproszonym do udziału w projekcie wrocławskim artystom wykonana zostanie akcja performatywna – będą oni przemierzać miasto ze skanerem wykonanym przez Tobar metodą DIY. Na podstawie zebranego materiału rezydentka zaprojektuje dwie prace, aby z nich stworzyć następnie instalację, łączącą film dokumentujący akcje przeprowadzone w Bilbao i Wrocławiu oraz dwa duże obrazy – wydrukowane i pomalowane, przedstawiające zdjęcia wykonane w obu miastach.

Prace Tobar zaprezentowane zostaną podczas konferencji „Miasto i Kultura” w ramach sceny artystycznej przygotowanej przez artystów, kuratorów i producentów związanych z Programem Rezydencji Artystycznych AIR Wro. „Miasto jako przestrzeń wspólna” to kolektywne działanie skupiające się wokół koncepcji „dzielenia się przestrzenią”, badania kultury miejskiej oraz ponownego wykorzystywania zasobów, którymi operują instytucje i organizacje aktywne w obszarze kultury.

Zgłoszenia, składające się z CV lub portfolio, wysyłać należy drogą mailową na adres: agnieszka.marcinowska@wroclaw2016.pl do dnia 18.08.2017 roku. Dokumenty powinny zostać przygotowane w języku angielskim.