zamknij(esc)
EN Kontakt

Bozhena Kushnir

Lwów / Ukraina
bozhena-kushnir
dziedzina: sztuki wizualne
miasto rezydencji: Wrocław

Bozhena Kushnir – studentka ASP we Lwowie, która razem z międzynarodowym gronem studentów grafiki, reprezentujących Akademie Sztuk Pięknych z krajów Europy Środkowo-Wschodniej, wzięła udział w Rezydencjach Graficznych w Domku Miedziorytnika we Wrocławiu.

Głównym celem wymiany rezydencyjnej grupy grafików była kontynuacja metody pedagogicznej Eugeniusza Geta-Stankiewicza, który w czasie „Krótkich kursów sztychu” i „Krótkich kursów mezzotinty” zapraszał do Domku Miedziorytnika studentów i absolwentów Akademii Sztuk Pięknych, aby pracując we wspólnej przestrzeni, jednocześnie uczyli się od siebie. Kurator rezydencji, Marek Stanielewicz, idąc tropem wyznaczonym przez Geta-Stankiewicza, zaprosił na wymianę po dwóch uczestników z Ukrainy, Białorusi, Polski i Rosji. Każdy artysta zrealizował jedną grafikę warsztatową na temat Domku Miedziorytnika, pracując z wykorzystaniem różnorodnych technik graficznych; w różnych formatach, ale w oparciu o własny język plastyczny. W efekcie powstały odbitki, które będą na stałe eksponowane w Domku Miedziorytnika.