zamknij(esc)
EN Kontakt

Claudia Schouten

Arnhem
Autonomia zaangażowania
rok urodzenia: 1976
dziedzina: sztuka miejska
miasto rezydencji: Wrocław

Claudia Schouten – holenderska artystka i kuratorka, założycielka Motel Spatie – ośrodka będącego platformą projektową i rezydencyjną w Arnhem – kształtuje pojęcie „autonomii zaangażowania” (ang. engaged autonomy), łącząc artystów z danym kontekstem fizycznym i/lub społecznym miejsca oraz wspierając ich w rozwijaniu własnych projektów. Podczas rezydencji artystycznej we Wrocławiu, zorganizowanej przez Centrum Sztuki WRO we współpracy z Programem A-i-R Wro, pracowała nad projektem „Autonomia zaangażowania”.

„Autonomia zaangażowania” to pojęcie samoświadomości o współczesnym kontekście. Traktuje o braniu odpowiedzialności za własne poczynania, ale pozostając otwartym na wpływ otoczenia. Choć pojęcie „autonomii zaangażowana” może dotyczyć wielu aspektów życia społecznego, Claudia Schouten osadza swoje projekty w specyficznych kontekstach, stawiając pytania o powszechnie panujący porządek – i zakłócając go – w różnych miastach na całym świecie. Fundacja Motel Spatie jest częścią holenderskiego kolektywu Locatie Spatie.

Podczas swojej rezydencji Schouten pracowała nad próbą zdefiniowana swojej – często kolektywnej – praktyki kuratorskiej. W ramach badań zaprosiła do Wrocławia na sześć tygodni meksykańskiego artystę Erika Tlasecę, członka-założyciela kolektywu Cooperativa Crater Invertido, działającego w Mexico-City, który przez ostatnie dwa miesiące był rezydentem w Motel Spatie.

Pierwsze wyniki ich badań zostały zaprezentowane 23 września 2016 roku podczas artist talk. Na podstawie serii wywiadów i rozmów, przeprowadzonych z historykami, socjologami, założycielami kolektywów i artystami z różnych zakątków Polski, Schouten i Tlaseca szukali odpowiedzi na pytanie: „Jak samoorganizować się, nie stając się narzędziem w rękach kapitalizmu oraz jak znajdować (inne) sposoby organizowania się?” A także: „W jaki sposób artyści mogą pomagać w dzieleniu dostępnego czasu i przestrzeni?”