zamknij(esc)
EN Kontakt

Ewa Głowacka

Wrocław
Parallel Structure
ewa-glowacka
rok urodzenia: 1988
dziedzina: sztuki wizualne / sztuka miejska
miasto rezydencji: Pilzno

Ewa Głowacka – absolwentka Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Universidad del Pais Vasco w Bilbao; na co dzień zajmuje się projektowaniem graficznym i współtworzy kolektyw drukarski SITWA (wcześniej SITO CRK) oraz kolektyw MODUŁ. Podczas swojej rezydencji w Pilznie – Europejskiej Stolicy Kultury 2015 – Głowacka miała okazję pracować w DEPO2015, jednym z największych centrów kultury, ośrodków rezydencyjnych i warsztatowych w Czechach. Przygotowany przez nią projekt „Parallel Structure” zrealizowała we współpracy z lokalnym środowiskiem kulturalnym, którego przedstawiciele zaangażowali się we wspólne badanie potrzeb sektora kultury w Pilznie, określenie efektów wieloletniego procesu tworzenia programu Europejskiej Stolicy Kultury oraz jej wpływu na sztukę i kulturę w byłym już ESK. W ramach „Pararell Structure” artystka przygotowała i zrealizowała autorskie warsztaty z wizualizacji danych, podczas których wraz z grupą lokalnych grafików przygotowała wizualizacje statystyk oraz informacji związanych z ewaluacją projektu ESK Pilzno 2015. Głowacka miała też okazję wziąć udział w konferencji „OPEN UP!”, dzięki której podzieliła się swoimi obserwacjami z różnorodnymi przedstawicielami sektora kultury i świata akademickiego. Efekty jej dwumiesięcznej pracy zostały zebrane w artystycznym zinie. Artystka była goszczona w Pilznie przez Open A.i.R.