Biuro Wrocław 2016 w ramach Programu AIR Wro, GEH8 Art Space and Studios oraz Biuro Ochrony Zabytków i Dóbr Kultury w Dreźnie wspólnie ogłaszają nabór na rezydencję w GEH8 w Dreźnie dla kuratorów sztuki współczesnej lub artystów działających jako kuratorzy sztuki z Wrocławia i Dolnego Śląska. Pobyt w GEH8 możliwy jest dzięki współpracy dwóch miast partnerskich – Wrocławia i Drezna. Autor wybranej aplikacji odbędzie miesięczny pobyt w centrum Drezna, ściśle współpracując z GEH8 Art Space and Studios, dynamiczną inicjatywą artystyczną umożliwiającą rozwój w obszarze współczesnej sztuki i muzyki. Rezydencja stanowi część wymiany, w ramach którego w maju 2018 roku rezydencyjny we Wrocławiu zostanie umożliwiony kuratorowi z Drezna.

GEH8 Art Space and Studios to dynamicznie rozwijająca się przestrzeń produkcji artystycznej i jej prezentacji, którą w 2007 roku założył kolektyw artystów niezależnych z Drezna w byłym terminalu kolejowo-kontenerowym. Od tego czasu GEH8 wciąż rozszerza profil swojej działalności, ugruntowując swoją pozycję w środowisku twórców niezależnych w Dreźnie, a także rozwijając wciąż sieć współpracy międzynarodowej.

Nabór: 2.01.2018-31.01.2018

Wyniki: 15.02.2018

Pobyt: kwiecień 2018 

Ilość miejsc: 1

Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce NABORY. W związku z charakterem naboru dostępne są jedynie w języku polskim.

GEH8 PLAKAT