zamknij(esc)
EN Kontakt

Ewa Głowacka

Wrocław
THINK URBAN: Parallel Structure
AiR-55
dziedzina: sztuka miejska
miasto rezydencji: Wrocław

Ewa Głowacka to absolwentka Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Universidad del Pais Vasco w Bilbao, na co dzień zajmująca się projektowaniem graficznym. Podczas rezydencji w Pilznie w 2016 roku nawiązała kontakt z przedstawicielami grup nieformalnych, aktywnych na obrzeżach sektora kultury, działających częściowo obok bądź w kontrze do dużych instytucji. Efektem jej dwumiesięcznych badań i pracy był samodzielnie zaprojektowany zin „Parallel Structure”, oparty o dane, informacje i wywiady zebrane oraz opracowane przez artystkę. Przedstawione w nim rozmowy ukazują Pilzno jako miasto, w którym inicjatywy oddolne funkcjonowały w mikroskali, a beneficjentami środków finansowych przeznaczonych na kulturę były duże instytucje realizujące programy oparte na sztuce i kulturze pojmowanej w tradycyjny sposób. Scena alternatywna Pilzna – choć nieporównywalnie mniejsza, niż w Pradze – rozwijała się o własnych siłach, ale też w jakiś sposób mogła korzystać z energii Europejskiej Stolicy Kultury (Pilzno nosiło ten tytuł w roku 2015), która w dużej mierze przyczyniła się do rozwoju małych, oddolnych inicjatyw dzięki zapewnieniu im wsparcia infrastrukturalnego i finansowego, a także dzięki zainicjowaniu otwartej debaty o kulturze i procesach zarządzania nią.

Jeszcze w 2016 roku Głowacka postanowiła kontynuować swoje badania we Wrocławiu, w którym temat Europejskiej Stolicy Kultury oraz rola sceny niezależnej w jej programie wciąż były szeroko omawiane w środowisku związanym z kulturą i sztuką. Na podstawie serii wywiadów z aktywistami i kreatorami wrocławskiego życia kulturalnego, przeprowadzonych i po roku obchodów, Głowackiej udało się przedstawić relację pomiędzy władzami miasta a przedstawicielami alternatywy – mediacje, przykłady dialogu i współpracy, opinie krytyczne oraz konflikty. Wrocławska premiera zina będzie mieć miejsce podczas konferencji „Miasto i Kultura” w dniach 20-22 września 2017 roku.

# Cargo Collective: Ewa Głowacka

AiR-56