zamknij(esc)
EN Kontakt

Karla Tobar

Kraj Basków, Quito
SHARE THE SPACE: < scanner - pack > bilbao - wroclaw
rok urodzenia: 1981
dziedzina: sztuka nowych mediów / sztuka miejska
miasto rezydencji: Wrocław

Karla Tobar to artystka i badaczka związana z Uniwersytetem Kraju Basków (UPV/EHU). Publikuje artykuły naukowe, wykłada na międzynarodowych konferencjach i uczestniczy w wystawach w muzeach i centrach sztuki w Europie i obu Amerykach. W swoich pracach bada wpływ technologii na żywotność sztuki oraz możliwości, jakie stwarza jako punkt startowy w produkcji dzieł artystycznych. Ludzie i maszyny połączone przez przypadek dają często początek odmiennym procesom estetycznym.

Podczas swojej rezydencji we Wrocławiu artystka będzie rozwijać projekt, który rozpoczęła w Bilbao w ubiegłym roku. Jego celem jest wygenerowanie aktywności artystycznej, która pozwoli spojrzeć w alternatywny sposób na przestrzeń publiczną i architekturę z różnych stron świata. Wrocławska odsłona projektu dedykowana będzie konkretnemu elementowi pejzażu miasta – mostom. Na początku rezydentka zbada wydarzenia historyczne i zmiany strukturalne, które wywarły na nie wpływ. Następnie wspólnie z zaproszonym do udziału w projekcie wrocławskim artystom wykonana zostanie akcja performatywna – będą oni przemierzać miasto ze skanerem wykonanym przez Tobar metodą DIY. Na podstawie zebranego materiału rezydentka zaprojektuje dwie prace, aby z nich stworzyć następnie instalację, łączącą film dokumentujący akcje przeprowadzone w Bilbao i Wrocławiu oraz dwa duże obrazy  wydrukowane i pomalowane, przedstawiające zdjęcia wykonane w obu miastach.

Prace Tobar zaprezentowane zostaną w trakcie międzynarodowej konferencji „Miasto i Kultura” we Wrocławiu w dniach 20-22 września 2017 roku.

still_Scanner