zamknij(esc)
EN Kontakt

Klaas Burger

Breda
#YOUAREAROSE
klaas-burger
rok urodzenia: 1977
dziedzina: sztuki wizualne
miasto rezydencji: Wrocław

Klaas Burger – dziennikarz i artysta wizualny z Bredy, był już gościem A-i-R Wro w 2015 roku. W trakcie swojej pierwszej wizyty we Wrocławiu pracował nad projektem „Jak spróbować działać tak, jakby istniała jakaś przyszłość?”, będącym częścią większego, międzynarodowego przedsięwzięcia „The Future Works”. Współpracując z mieszkańcami i działaczami społecznymi zaangażowanymi w sprawę Romów, artysta analizował sytuację osób żyjących na marginesie społecznym – wykluczonych zarówno z życia obywatelskiego, jak i kulturalnego miasta.

Podczas tegorocznej rezydencji Burger rozwinął ten projekt, nadal badając zjawisko wykluczenia społecznego, jednak tym razem w szerszym kontekście – mniejszości narodowych. We współpracy z kolejnymi przedstawicielami wrocławskiego środowiska twórczego, m.in. z malarzem Piotrem Gardeckim czy aktorami z Fundacji Jubilo, w lipcu – w Barbarze – infopunkcie ESK, Burger przeprowadził szereg działań artystycznych i edukacyjnych, służących poznaniu i zbliżeniu przedstawicieli różnych grup narodowościowych, ale też poprzez to włączeniu wrocławskich Romów w przestrzeń kulturalną miasta. W ramach rezydencji (w Barbarze) powstał także barak – na wzór tych, w których na co dzień mieszkają Romowie (choć, jak zaznacza artysta, obiekt ten był przede wszystkim symbolem; wkroczenia pewnego fragmentu świata mniejszości do świata większości). Cały projekt zatytułował „#YOUAREAROSE”, czyli „#JESTEŚRÓŻĄ”, ponieważ punktem wyjścia dla wszystkich działań był moment spotkania sprzedawców róż (rekrutujących się ze środowiska romskiego) z potencjalnymi klientami na wrocławskim rynku. W szerszym kontekście to spotkanie mniejszości z większością; punkt początkowy dla refleksji nad pytaniami: o kim myślimy, kiedy wypowiadamy słowo „my”? Kto i w jaki sposób może należeć do naszej wspólnoty? Całe przedsięwzięcie zakończyło się „Paradą róż” poprowadzoną dookoła rynku we Wrocławiu.