zamknij(esc)
EN Kontakt

Agnieszka Bresler, Irene Ros

Londyn
Kobietostan
Kobietostan, fot. Magdalena Mądra
dziedzina: sztuka performatywna / improwizacja
miasto rezydencji: Wrocław

„Kobietostan” to projekt o kobietach, dla kobiet, tworzony przez kobiety.

„Kobietostan” to stan współczesnej kobiety, to mityczny Stan Kobiet, to kwiatostan kobiecego piękna. To wielowymiarowość kobiety i jej roli w społeczeństwie.

Projekt powstał z inicjatywy wrocławskiej aktorki Agnieszki Bresler, która od 2012 współtworzy i współprowadzi teatralne projekty Fundacji Jubilo, skierowane do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Fundacja zgłosiła „Kobietostan” w 4. edycji Konkursu dla NGO i spółdzielni socjalnych na realizację rezydencji artystycznej – projekt ten zyskał najwyższą liczbę punktów i został skierowany do realizacji w ramach Programu A-i-R Wro. Do współpracy przy projekcie „Kobietostan” Agnieszka zaprosiła włoską reżyser mieszkającą w Londynie, Irene Ros, która od wielu lat żywo interesuje się i tworzy w tematyce równouprawnienia i roli kobiety. Gościnnie w projekcie wezmą również udział wrocławska fotograf Magdalena Mądra oraz aktorka Mariae Śmiarowska.

Działanie Fundacji Jubilo jest próbą stworzenia przestrzeni dla piękna kobiety wykluczonej, piękna nierzadko wypieranego przez nią samą, niedostrzeganego przez jej otoczenie, piękna ukrytego, piękna wymagającego zgłębienia i odkrycia. Projekt wyraża naglącą potrzebę poznania i ukazania kobiety wykluczonej we współczesnej perspektywie kobiecego empowerment – uwłasnowolnienia, równouprawnienia, upełnomocnienia. Artystki chcą podejmować te tematy poprzez bezpośrednią pracę i artystyczny dialog z przedstawicielkami najbardziej ubezwłasnowolnionych grup kobiecych: więźniarkami oraz kobietami bezdomnymi.

Artystki odbędą cykl spotkań i warsztatów w dwóch miejscach – Żeńskim Areszcie Śledczym Zakładu Karnego nr 1 we Wrocławiu oraz Schronisku św. Brata Alberta dla Kobiet i Matek z Dziećmi.  Działania z podopiecznymi tych placówek staną się dla artystek punktem wyjścia do budowania ich autorskiego performansu, inspirowanego spotkaniami i badaniem stanu kobiety we współczesnym świecie. Na otwarty dla publiczności pokaz prezentujący rezultaty ich pracy zapraszamy w niedzielę 4 grudnia o 19.00 do Barbary.