Program Rezydencji Artystycznych A-i-R Wro zaprasza wszystkie organizacje pozarządowe, spółdzielnie socjalne oraz samorządowe instytucje kultury z Wrocławia i Dolnego Śląska do udziału w czwartej, specjalnej edycji konkursu na współorganizację mikrorezydencji artystycznej. Wnioski można zgłaszać do 25 września 2016 roku.

Czego oczekujemy i kogo zapraszamy?

Do konkursu zgłaszać można projekty działań artystycznych, kuratorskich i kulturalnych ze wszystkich dziedzin sztuki, działań edukacyjnych, społecznych oraz innych, które poprzez sztukę i działania kulturotwórcze dążą do zgłębiania tematyki tożsamości miejsca (związanego ze zgłaszanym projektem) i odpowiadają na potrzeby społeczności lokalnych, bądź proponują realne rozwiązania problemów, z którymi wybrane społeczności się borykają. Istotne jest też nawiązanie do hasła Wrocławia jako Europejskiej Stolicy Kultury 2016 („Przestrzenie dla piękna”) oraz celów Programu Rezydencji Artystycznych A-i-R Wro.

Na mikrorezydencje artystyczne można zaprosić (z Polski lub zza granicy) artystę lub grupy artystów, kuratora, grupy kuratorów, kreatora lub grupy kreatorów kultury, a ich pobyt na Dolnym Śląsku służyć powinien ich pracy nad autorskimi projektami, a także wymianie doświadczeń, praktyk, pomysłów i wiedzy oraz nawiązywaniu kontaktów z lokalnym środowiskiem artystycznym.

Gdzie i kiedy?

Realizacja zgłaszanych projektów powinna być zaplanowana we Wrocławiu lub na terenie Dolnego Śląska i przypadać na czas między październikiem a listopadem 2016 roku.

Co proponujemy?

Organizatorzy udzielą wsparcia merytorycznego, promocyjnego oraz zaangażują się we współorganizację projektu, przeznaczając na poszczególne działania do 15.000 zł.

Jak aplikować?

Projekty rezydencji artystycznych można zgłaszać poprzez przesłanie prawidłowo wypełnionego formularza wniosku, który stanowi załącznik nr 1 do regulaminu i składa się z dwóch części (cz. 1 – opis projektu i cz. 2 – budżet projektu); wymagane dokumenty są dostępne na stronie: T U T A J.

Wnioski i pytania dotyczące konkursu można przesyłać na adres rezydencje@wroclaw2016.pl do 25 września 2016 roku z dopiskiem „Konkurs dla NGO, spółdzielni socjalnych i samorządowych instytucji z Wrocławia i Dolnego Śląska” w tytule e-maila.

Konsultacje i kontakt:

Jeśli macie wątpliwości lub pytania, napiszcie do nas lub przyjdźcie na konsultacje, które odbędą się 14  i 21 września, godz. 16:30-18:30, w Barbarze przy ul. Świdnickiej 8c (po wcześniejszym umówieniu pod adresem rezydencje@wroclaw2016.pl).