W efekcie pierwszej edycji naboru wniosków w ramach programu „Kultura Mobilna” AIR Wro włączy się w organizację rezydencji Patrycji Mastej, Agnieszki Gotowały Marcina Czerwińskiego oraz wizyty studyjnej Beaty Rojek. Gratulujemy! Z wybranymi osobami kontaktować będziemy się indywidualnie.

Jednocześnie pragniemy potwierdzić, że w tym roku zorganizowane zostaną jeszcze dwie edycje programu. Daty drugiej edycji to 23 czerwca – 21 lipca. Kolejne wyniki ogłoszone z kolei będą 28 lipca.

Celem programu „Kultura Mobilna” jest wsparcie mobilności i promocja działań w obszarze kultury i sztuki w dziedzinie rezydencji, wizyt studyjnych oraz promocji polskiej kultury za granicą, a poprzez to budowanie i wzmacnianie międzynarodowych relacji kulturalnych. Do udziału w programie zapraszamy przedstawicieli wrocławskiego i dolnośląskiego środowiska artystycznego, kulturalnego oraz akademickiego, którzy planują wyjazd na rezydencję lub wizytę studyjną w 2017 roku. W jego ramach mogą oni starać się o pokrycie lub zwrot kosztów transportu bądź noclegu do 2500 złotych.

[informacje o naborze: link]