W efekcie trzeciej edycji naboru wniosków w ramach programu „Kultura Mobilna” AIR Wro włączy się w organizację rezydencji Anny Wanik w Pradze (Czechy), Joanny Synowiec w Isfahan (Iran), Alicji Grabarczyk w Arnhem (Holandia) oraz Katarzyny Roj w Isfahan (Iran).

Gratulujemy! Z wybranymi osobami kontaktować będziemy się indywidualnie.

Celem programu „Kultura Mobilna” jest wsparcie mobilności i promocja działań w obszarze kultury i sztuki w dziedzinie rezydencji, wizyt studyjnych oraz promocji polskiej kultury za granicą, a poprzez to budowanie i wzmacnianie międzynarodowych relacji kulturalnych. Do udziału w programie zapraszamy przedstawicieli wrocławskiego i dolnośląskiego środowiska artystycznego, kulturalnego oraz akademickiego, którzy planują wyjazd na rezydencję lub wizytę studyjną w 2017 roku. W jego ramach mogą oni starać się o pokrycie lub zwrot kosztów transportu bądź noclegu do 2500 złotych.