Znamy wyniki naboru dla menedżerów kultury ze Lwowa w ramach LWOWRO!

Na wizytę studyjną, zorganizowaną w grudniu 2017 r. we Wrocławiu, przyjadą: Anastasia Chupryńska, Nataliia Heraimovych, Mariana Kuzemska-Danylyuk, Anastasiia Nechyporenko, Viktoria Shvydko i Myroslav Trofymuk.

Ideą LWOWRO jest spotkanie oraz wymiana wiedzy, kompetencji i doświadczeń pomiędzy polskimi i ukraińskimi menedżerami . Projekt ten łączy potrzeby kadr kultury w zakresie teoretycznym oraz praktycznym.

Podczas wizyty we Wrocławiu uczestnicy wezmą udział w spotkaniach z lokalnymi przedstawicielami kultury i wspólnie przygotują z zespołem Biura Wrocław 2016 przygotują wydarzenie kulturalne.  LWOWRO będzie kontynuowane i rozwijane w 2018 roku jako seria warsztatów i spotkań roboczych we Wrocławiu.

Program Rezydencji Artystycznych AIR Wro to program, który pozostał we Wrocławiu po roku obchodów Europejskiej Stolicy Kultury w 2016. Głównym zadaniem AIR Wro jest wsparcie i promocja działań twórców reprezentujących różne dziedziny kultury i sztuki, ale też aktywnych na ich pograniczu, zainteresowanych współpracą z przedstawicielami lokalnych społeczności i środowisk, a także chętnych, aby budować międzynarodowe relacje kulturalne.