Program Rezydencji Artystycznych AIR Wro i Fundacja Valletta 2018 wspólnie ogłaszają nabór na rezydencję na Malcie dla przedstawicieli środowisk kulturalnych, artystycznych i kreatywnych z Wrocławia i Dolnego Śląska zainteresowanych szeroko rozumianą przestrzenią publiczną. Nabór ten w szczególności skierowany jest do artystów wizualnych, projektantów, architektów, teoretyków kultury miejskiej oraz aktywistów związanych z ruchami miejskimi.

Rezydencja na Malcie swoją kulminację mieć będzie podczas drugiej edycji międzynarodowych warsztatów „DESIGN4THECITY”, zaplanowanych w Birżebbudze na październik tego roku. „DESIGN4THECITY” to projekt realizowany w ramach „Valletta Design Cluster”, czyli jednego z flagowych programów Europejskiej Stolicy Kultury Valletta 2018, który razem z „Urban Action” z Berlina skupi wokół siebie międzynarodową grupę roboczą złożoną z praktyków i teoretyków zainteresowanych przestrzenią publiczną.

W rozumieniu twórców projektu wspólne działanie grupy roboczej angażować ma wszystkich członków miejskiej społeczności (od mieszkańców czy grup nieformalnych po rady osiedlowe i samorząd), tworząc katalizator dla zmian na szczeblu lokalnym poprzez wspólne identyfikowanie obszarów, w których działania społecznie zaangażowane przecinają się z praktykami artystycznymi w przestrzeni publicznej.

Grupa robocza analizować będzie praktyki związane z wykorzystaniem przestrzeni publicznej, ze szczególnym uwzględnieniem relacji pomiędzy danym miejscem a jego mieszkańcami. Uczestnicy warsztatów zostaną zaangażowani w opracowywanie i wdrażanie interwencji oraz rozwiązań, które mają wzmocnić więzi między przedstawicielami lokalnej społeczności, zwłaszcza w zakresie korzystania z przestrzeni publicznej i dostępu do niej, a także w oparciu o analizę jej „sezonowości” i aspektów związanych z klimatem, różne formy wspólnego spędzania wolnego czasu oraz historię i pamięć miejsc. Grupa badać też będzie przykłady interwencji i działań osób, które nie są artystami bądź projektantami, a których inicjatywy często prowadzą do stworzenia oddolnych ruchów, zmieniających w nieformalny sposób wygląd miast. Działania testaną się następnie podstawą do stworzenia nowych rozwiązań, odpowiadających jednocześnie na potrzeby mieszkańców.

Słowa klucze: tożsamość społeczności miejskich, rozwiązania dla miast, networking, przestrzeń publiczna, interwencje, ekologia, kolektywy i samoorganizacja, aktywizm, działania multidyscyplinarne, architektura, inicjatywy oddolne, współpraca, praktyki artystyczne w tkance miejskiej.

Nabór: 5-23.06.2017. Wyniki: 30.06.2017.

Rezydencja: wrzesień/październik 2017.

valletta-kafel

Dalsze informacje wraz z dokumentami obowiązującymi w naborze znaleźć można w zakładce NABORY. W związku z charakterem naboru dostępne są jedynie w języku polskim.