Ilość miejsc: 1

Program Rezydencji Artystycznych AIR Wro i Berlinerpool Arts Network wspólnie ogłaszają nabór na rezydencję w Berlinie dla przedstawicieli środowisk kulturalnych, artystycznych i akademickich.

Kim jesteśmy?

Program Rezydencji Artystycznych AIR Wro to projekt, który pozostał we Wrocławiu po roku obchodów Europejskiej Stolicy Kultury w 2016. Zadaniem AIR Wro jest wsparcie i promocja twórców reprezentujących różne dziedziny kultury i sztuki, zainteresowanych współpracą z przedstawicielami lokalnych społeczności i środowisk, a także chętnych, aby budować międzynarodowe relacje kulturalne.

Berlin Sessions Residency to międzynarodowa platforma stworzona dla artystów i pracowników kultury, którzy zainteresowani są poznaniem sceny artystycznej Berlina. Celem platformy jest wprowadzenie w kontekst miasta, zakorzenienie rezydentów w berlińskim środowisku, ułatwienie im dostępu do sieci projektowych, a także działania kuratorskie i artystyczne oraz ich promocja. Program rezydencyjny powstał we współpracy z organizacją Berlinerpool, skupiającą 250 twórców, kuratorów, menadżerów kultury i przestrzeni artystycznych, ale też na podstawie projektu „culturia”, realizowanego w latach 2005-2014.

W 2017 roku współpraca z Berlin Sessions Residency wpisana jest w ścieżkę programową AIR Wro, dedykowaną współczesnej kulturze i tożsamości miejskiej. Rezydencja w Berlinie będzie mieć hybrydowy charakter, a jej zadaniem ma być mapowanie miasta w poszukiwaniu modeli szeroko rozumianej współpracy pomiędzy organizacjami w Berlinie funkcjonującymi a mieszkańcami Berlina właśnie. Program rezydencji składa się z szeregu spotkań z menedżerami niezależnych przestrzeni wystawienniczych, festiwali i projektów kulturalnych oraz przedstawicielami samorządów i instytucji. Cykl rozmów i badanie struktur wspierających realizację projektów artystycznych w przestrzeni miejskiej służyć ma zgromadzeniu przykładów, które z kolei mogłyby zostać zaadaptowane w ramach przyszłych projektów. Rezydencja zakończy się wydarzeniem – dyskusją z udziałem publiczności, podczas której rezydent przedstawi wyniki swojej pracy.

Kogo zapraszamy?

Do udziału w naborze zapraszamy artystów, kuratorów, badaczy, menedżerów kultury, dziennikarzy, aktywistów i animatorów pochodzących, mieszkających, uczących się lub tworzących na terenie Wrocławia i województwa dolnośląskiego.

Co oferujemy?

– pokrycie kosztów podróży w łącznej kwocie 100 euro brutto;

– zakwaterowanie w Berlinie;

– wynagrodzenie w wysokości 600 euro brutto;

– miejsce do pracy w przestrzeni Berlin Sessions Residency;

– wsparcie merytoryczne, produkcyjne i promocyjne projektu.

Jak?

Jak aplikować?

Na wniosek składają się poniższe dokumenty przygotowane w języku polskim lub angielskim:

– CV;

– portfolio i/lub prezentacja dotychczasowych działań (np. opis bądź strona WWW);

– list motywacyjny.

Wnioski można składać do 23 czerwca 2017 roku drogą mailową na adres: rezydencje@wroclaw2016.pl. W temacie wiadomości należy wpisać imię i nazwisko oraz „Berlin”.

Kryteria oceny wniosków:

– zgodność projektu z celem realizacji Programu AIR Wro, opisanym w § 1 ust. 1 i 2 (10 punktów)

– jakość koncepcyjna i artystyczna projektu, a więc precyzyjny opis pomysłu i procesu służącego jego realizacji; walory artystyczne i edukacyjne projektu, wykorzystanie ciekawych technik i środków wyrazu (10 punktów)

– nadanie międzynarodowego charakteru projektowi, a więc zaproszenie do współpracy przedstawicieli lokalnego środowiska artystycznego i kulturalnego, także reprezentantów lokalnych organizacji społecznych, co prowadzić będzie do obustronnej wymiany wiedzy, doświadczeń i praktyk (5 punktów)

komisja: Berenika Nikodemska – przewodnicząca; główna specjalistka ds. rezydencji artystycznych Biura Wrocław 2016, Krzysztof Bielaszka – wiceprzewodniczący i sekretarz; koordynator projektów międzynarodowych Biura Wrocław 2016, Katarzyna Zielińska – członkini; główna specjalistka ds. projektów z dziedziny sztuk wizualnych Biura Wrocław 2016

Kontakt:

Krzysztof Bielaszka: krzysztof.bielaszka@wroclaw2016.pl