zamknij(esc)
EN Kontakt

Oleksiy Radinsky

Ukraina
Raport Z Bunkra
miasto rezydencji: Wrocław

Oleksiy Radinsky – to pochodzący z Ukrainy artysta, dziennikarz, publicysta (pisał m.in. dla „Krytyki Politycznej”) oraz badacz kultury. We Wrocławiu dołączył do zespołu artystów  (Noah Fisher, Maureen Connor, Zofia Waślicka) pod przewodnictwem Artura Żmijewskiego,  którzy wspólnie przygotowali działanie transformacyjne w instytucji publicznej – Muzeum Współczesnym Wrocław.

Ich projekt miał charakter eksperymentalny, którego założeniem była współpraca w grupie zaproszonych artystów, a nade wszystko – praca z zespołem instytucji. Celem obecności zespołu Żmijewskiego było wniknięcie w strukturę instytucji i próba jej reformy, zmiany, która wpłynęłaby na relacje pracownicze, ale także pozwoliła na wprowadzenie niespotykanych w innych tego typu placówkach standardów pracy z artystami. Praca grupy miała charakter procesualny i polegała na zrozumieniu instytucji MWW, czyli na przeprowadzeniu szeregu spotkań, rozmów, warsztatów z pracownikami oraz osobami/artystami związanymi z Muzeum.

Praca – swoisty case study – miała na celu rozpoznanie specyfiki MWW jako instytucji emblematycznej oraz zaangażowanie artysty w proces zrozumienia tożsamości miejsca.