zamknij(esc)
EN Kontakt

Paweł Szroniak

Wrocław
THINK URBAN: Berlin Sessions Residency
dziedzina: muzyka
miasto rezydencji: Berlin

Paweł Szroniak – kurator i literaturoznawca. Od 2013 roku organizuje autorski cykl koncertów „Rozkurz”, poświęcony muzyce eksperymentalnej. Do jego głównych zainteresowań badawczych należą: historia ruchów awangardowych, small music, tendencje konceptualne w sztuce współczesnej oraz niestandardowe sposoby notacji muzycznej, zwłaszcza partytury tekstowe.

Głównym celem rezydencji Szroniaka w Berlinie było poddanie analizie lokalnej sceny muzyki eksperymentalnej, koncentrując się na osobach odpowiedzialnych za organizowanie cyklicznych wydarzeń (koncertów i wystaw) lub stosujących inne strategie metodycznego propagowania tego rodzaju twórczości poza oficjalnym obiegiem instytucji kultury.

Szroniak szukał takich inicjatyw, które byłyby komplementarne względem jego własnych działań kuratorskich realizowanych we Wrocławiu, a przez to dały się zaadaptować również w innych miejscach i kontekstach. Szczególnie interesujący był szeroki obszar zagadnień związanych z merytorycznym opracowywaniem programu artystycznego oraz edukacyjny wymiar działalności związanej z eksperymentalnymi formami muzycznymi. Dużo uwagi poświęcił także omówieniu praktyk umożliwiających efektywne animowanie społeczności muzycznej, promocji wydarzeń oraz ich ekonomicznych uwarunkowań. Przyjęte ograniczenia tematyczne nie uniemożliwiły jednak przeprowadzenia gruntownego rozpoznania berlińskiej sceny muzycznej w ujęciu całościowym, które pozwala dobrze uchwycić jej wewnętrzną heteronomiczność i zrekonstruować ewolucję stylistyczną, jaka zachodziła na przestrzeni ostatnich dwudziestu pięciu lat.

W trakcie rezydencji Szroniak spotkał się z kilkudziesięcioma cenionymi muzykami, artystami dźwiękowymi i badaczami. Odwiedził szereg najistotniejszych miejsc dla sceny eksperymentalnej, a także zapoznał się z wieloma publikacjami poświęconymi lokalnym działaniom artystycznym w sferze dźwięku. Następstwem tej kwerendy był otwarty panel dyskusyjny „Berliński eksperymentalizm: od Echtzeitmusik do postredukcjonizmu i innych tendencji w muzyce współczesnej”, który został zorganizowany 28 sierpnia w Kunsthaus KuLe. Wzięli w nim udział: Andrea Neumann, Steffi Weismann, Burkhard Beins, Kai Fagaschinski.

Wymiernym efektem pobytu jest również siedem obszernych wywiadów przeprowadzonych z Bryanem Eubanksem, Koenem Nuttersem, Andreą Neumann, Christianem Kestenem, Nicolasem Wiese, Danielem Löwenbrückiem i Carstenem Stabenowem, mających się ukazać w formie dwujęzycznej publikacji. Nawiązane na miejscu kontakty umożliwią także sukcesywne poszerzanie oferty artystycznej cyklu koncertów „Rozkurz” o wydarzenia z udziałem kolejnych berlińskich artystów.

Wszystkie rozpoczęte w trakcie rezydencji badania z obszaru innowacyjnych praktyk kuratorskich oraz historii muzyki eksperymentalnej będą dalej kontynuowane, przyjmując formę pracy w procesie.

paweł_02