Jest nam niezmiernie miło ogłosić wyniki naboru na rezydencję w Arnhem! Kuratorka Motel Spatie – Claudia Schouten wybrała Ewę Głowacką, która spędzi w Holandii cztery tygodnie między październikiem a listopadem tego roku.

Ewa Głowacka wykorzysta czas rezydencji na zbadanie zagadnienia niepowodzenia w różnych artystycznych, kulturowych i społecznych kontekstach, a następnie przedstawi wyniki swojej pracy w formie zina. Także dlatego, że to właśnie ziny są przykładem publikacji, w przypadku których nigdy nie chodzi o perfekcję, kiedy porówna się je do profesjonalnie projektowanych i drukowanych książek artystycznych. Sitodruk, który również stanowi znakomitą część twórczości Głowackiej, też ze względu na samą technikę, daje przykłady odmiennych niepowodzeń. Jednocześnie ten teoretyczny, jak i praktyczny research, dotyczący niepowodzeń w sztuce, bazować będzie na zinach zebranych w tzw. zinedepo (bibliotece zinów) w Motel Spatie, wykonany zostanie w pracowni sitodruku znajdującej się w tej samej przestrzeni i zaprezentowany na koniec rezydencji. Głowacką w jej badaniach i pracy wspierać będzie Hubert Kostkiewicz – aktywista społeczny i kulturalny, dziennikarz i muzyk z Wrocławia.

Ewa Głowacka to absolwentka Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Universidad del Pais Vasco w Bilbao. Na co dzień zajmuje się projektowaniem graficznym. W 2016 roku w ramach współpracy AIR Wro z OPEN A.i.R. rezydowała już w Pilznie – Europejskiej Stolicy Kultury 2015.

Motel Spatie jest przestrzenią rezydencyjną i projektową, która mieści się w centrum handlowym Presikhaaf i prowadzona jest we współpracy z kolektywem Locatie Spatie – lokalną i międzynarodową siecią przyjaciół. Celem Motel Spatie jest nadanie kształtu koncepcji „Autonomii Zaangażowanej” wspólnie z zaproszonymi artystami, wprowadzając ich w określony fizyczny i społeczny kontekst oraz wspierając w pracy nad nowymi projektami.

[link: Motel Spatie]