Z radością ogłaszamy, że w wyniku pierwszego naboru na rezydencję w Berlinie, którą w sierpniu tego roku AIR Wro organizować będzie wspólnie z Berlin Sessions Residency, wybrany został Paweł Szroniak. Gratulujemy!

Paweł Szroniak – kurator i literaturoznawca. Od 2013 roku organizuje autorski cykl koncertów “Rozkurz” poświęcony muzyce eksperymentalnej. Do jego głównych zainteresowań badawczych należą: historia ruchów awangardowych, small music, tendencje konceptualne w sztuce współczesnej oraz niestandardowe sposoby notacji muzycznej, zwłaszcza partytury tekstowe.

# rozkurz

paweł szroniak

[Paweł Szroniak i Manfred Werder / autor zdjęcia: Marcin Polak]

W 2017 roku współpraca z Berlin Sessions Residency wpisana jest w ścieżkę programową AIR Wro, dedykowaną współczesnej kulturze i tożsamości miejskiej. Rezydencja w Berlinie będzie mieć hybrydowy charakter, a jej zadaniem ma być mapowanie miasta w poszukiwaniu modeli szeroko rozumianej współpracy pomiędzy organizacjami w Berlinie funkcjonującymi a mieszkańcami Berlina. Program rezydencji składać się będzie z szeregu spotkań z menedżerami niezależnych przestrzeni wystawienniczych, festiwali i projektów kulturalnych oraz przedstawicielami samorządów i instytucji. Cykl rozmów i badanie struktur wspierających realizację projektów artystycznych w przestrzeni miejskiej służyć ma zgromadzeniu przykładów, które z kolei mogłyby zostać zaadaptowane w ramach przyszłych projektów. Rezydencja zakończy się wydarzeniem – dyskusją z udziałem publiczności, podczas której rezydent przedstawi wyniki swojej pracy.

[informacje o naborze: link]